Läsplan
Bibelversion
Dag 11 Dag 12Dag 13

Markusevangeliet kapitel 7

1
Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom.
2
De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. -
3
Fariseerna liksom alla andra judar äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar.
4
Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. -
5
Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?"
6
Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
7
Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.
8
Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar."
9
Han sade också till dem: "Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.
10
Mose har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden.
11
Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som 'korban', som offergåva,
12
då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor.
13
Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni."
14
Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå:
15
Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."
17
När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse.
18
Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren,
19
eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren.
20
Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren.
21
Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,
22
äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.
23
Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."
24
Sedan begav han sig därifrån och kom till Tyrus område. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det kunde inte hållas hemligt.
25
En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter.
26
Det var en grekisk kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter.
27
Jesus sade till henne: "Låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."
28
Hon svarade honom: "Herre, hundarna under bordet äter också av barnens smulor."
29
Då sade han till henne: "För de ordens skull säger jag dig: Gå! Den onde anden har farit ut ur din dotter."
30
Och hon gick hem och fann barnet ligga på bädden. Den onde anden hade farit ut.
31
Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön.
32
Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom.
33
Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga
34
och såg upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" - det betyder: Öppna dig!
35
Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart.
36
Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt.
37
Och folk blev utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."

Markusevangeliet kapitel 8

1
Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem:
2
"Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta.
3
Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån."
4
Hans lärjungar svarade honom: "Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?"
5
Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" "Sju", svarade de.
6
Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så.
7
De hade också några små fiskar, och efter att ha tackat Gud sade han att också de skulle sättas fram.
8
Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, sju korgar.
9
Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han i väg dem.
10
Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta.
11
Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen.
12
Jesus suckade i sin ande och sade: "Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken."
13
Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.
14
Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten.
15
Då varnade Jesus dem och sade: "Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!"
16
De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig.
17
Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?
18
Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg
19
när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?" De svarade: "Tolv."
20
"Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?" De svarade: "Sju."
21
Han sade till dem: "Förstår ni fortfarande ingenting?"
22
De kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen.
23
Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?"
24
Han spärrade upp ögonen och sade: "Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd."
25
Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart.
26
Jesus sände hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn!"
27
Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?"
28
De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna."
29
Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias."
30
Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.
31
Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar.
32
Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom.
33
Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."
34
Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
35
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.
36
Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
37
Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?
38
Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."

Markusevangeliet kapitel 9

1
Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt."
2
Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem.
3
Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder.
4
Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus.
5
Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia."
6
Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de.
7
Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: "Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!"
8
Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus.
9
På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda.
10
De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda.
11
De frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?"
12
Han sade till dem: "Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad?
13
Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom."
14
När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem.
15
Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom.
16
Han frågade dem: "Vad är det ni diskuterar om?"
17
En man i skaran svarade honom: "Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande.
18
Och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte."
19
Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!"
20
Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga.
21
Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var barn.
22
Ofta kastar anden honom än i elden och än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!"
23
Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror."
24
Genast ropade barnets far: "Jag tror. Hjälp min otro!"
25
Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: "Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!"
26
Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död.
27
Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp.
28
När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?"
29
Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön."
30
Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det,
31
eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: "Människosonen skall utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå."
32
Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom.
33
De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma, frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?"
34
De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst.
35
Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: "Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare."
36
Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin famn och sade till dem:
37
"Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig."
38
Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss."
39
Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig.
40
Den som inte är mot oss är för oss.
41
Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.
42
Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.
43
Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks.
45
Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna.
47
Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna,
48
där deras mask inte dör och elden inte släcks.
49
Ty var och en skall saltas med eld.
50
Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!"