Läsplan
Bibelversion
Dag 17 Dag 18Dag 19

Lukasevangeliet kapitel 10

1
Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma.
2
Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
3
Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.
4
Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen.
5
När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus.
6
Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er.
7
Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus.
8
Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er.
9
Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.
10
Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg:
11
Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det skall ni veta att Guds rike är nu här.
12
Jag säger er att på den dagen skall det bli drägligare för Sodom än för den staden.
13
Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska.
14
Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er.
15
Och du, Kapernaum, skall väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara.
16
Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig."
17
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn."
18
Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.
19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.
20
Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."
21
I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.
22
Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för."
23
När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: "Saliga är de ögon som ser det ni ser.
24
Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det."
25
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?"
26
Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?"
27
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
28
Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva."
29
Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?"
30
Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd.
31
En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi.
32
På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.
33
En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom.
34
Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
35
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka.
36
Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?"
37
Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."
38
Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.
39
Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
40
Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."
41
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.
42
Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

Lukasevangeliet kapitel 11

1
En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."
2
Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.
3
Ge oss var dag vårt bröd för dagen.
4
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse."
5
Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd.
6
En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom,
7
- vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.
8
Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.
9
Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
10
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
11
Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk,
12
eller en skorpion när han ber om ett ägg?
13
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"
14
Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut, talade den stumme, och folket förundrade sig.
15
Men några av dem sade: "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna."
16
Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen.
17
Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller på hus.
18
Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna.
19
Men om det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare.
20
Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.
21
När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred.
22
Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet.
23
Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
24
När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade.
25
När han så kommer och finner det städat och pyntat,
26
ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första."
27
Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat."
28
Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."
29
Då folk strömmade till, sade Jesus: "Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonas tecken.
30
Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så skall Människosonen vara det för detta släkte.
31
Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.
32
Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.
33
Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet.
34
Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker.
35
Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.
36
Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken."
37
När Jesus hade talat, bjöd en farisé honom hem till sig, och han gick in och lade sig till bords.
38
Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden.
39
Men Herren sade till honom: "Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska.
40
Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan?
41
Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.
42
Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.
43
Ve er, fariseer! Ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen.
44
Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det."
45
En av de laglärda sade då till honom: "Mästare, när du säger så, förolämpar du även oss."
46
Han svarade: "Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.
47
Ve er! Ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade.
48
Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De dödade profeterna och ni bygger gravvårdar över dem.
49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja.
50
Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse,
51
från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.
52
Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat."
53
När han gick därifrån, började de skriftlärda och fariseerna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom.
54
De vaktade på honom för att fälla honom genom något som han sade.

Lukasevangeliet kapitel 12

1
Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: "Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!
2
Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt.
3
Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken.
4
Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer.
5
Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.
6
Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.
7
Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.
8
Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar.
9
Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.
10
Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse.
11
När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga.
12
Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga."
13
Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig."
14
Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?"
15
Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar."
16
Och han berättade en liknelse för dem: "En rik man hade åkrar som gav goda skördar.
17
Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar.
18
Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda.
19
Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad.
20
Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop?
21
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."
22
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med.
23
Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna.
24
Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
25
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
26
Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?
27
Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
28
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er. Så lite tro ni har!
29
Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga.
30
Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det.
31
Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också.
32
Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.
33
Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.
34
Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.
35
Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
36
Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på.
37
Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem.
38
Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande.
39
Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus.
40
Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."
41
Petrus frågade: "Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?"
42
Herren sade: "Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid?
43
Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren.
44
Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger.
45
Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad,
46
då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.
47
Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp.
48
Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.
49
Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.
50
Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.
51
Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.
52
Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre,
53
far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."
54
Till folket sade han också: "När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn.
55
Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så.
56
Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
57
Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?
58
När du är på väg till domaren tillsammans med din motpart, så gör under vägen vad du kan för att förlikas med honom, så att han inte drar dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och rättstjänaren kastar dig i fängelse.
59
Jag säger dig: Du skall inte slippa ut, förrän du har betalat till sista öret."