Begravning
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

vitros

Mitt i sorgen finns det mycket att tänka på kring begravning, minnesstund m.m. och det kan vara lätt att glömma bort saker. Därför har vår pastor tagit fram en checklista på vad som är bra att tänka på i samband med begravningen.

Checklista

I checklistan finns även ett förslag på ordning för begravningsgudstjänsten som också finns längre ned på den här sidan. Om ni vill ändra ordning och lägga in egna sånger i begravningsgudstjänsten är det helt okej. Välj om ni vill byta plats på psalmer och sånger, ha fler psalmer eller fler sånger. Preludiet (musik i början) och postludiet (musik i slutet) ramar in gudstjänsten. Ni kan välja musik själva eller be musikern/kantorn föreslå något.

Om du har frågor eller vill att pastor Maria ska hålla i begravningen kan du använda kontaktformuläret till höger.

 

Begravningsgudstjänst                  

 

Klockringning

                                              

Preludium = Musik

 

Sång 

                                                                         

Psalm 

             

INLEDNING

 

GRIFTETAL            

Efter Griftetalet

Församlingen reser sig

I tron på de dödas uppståndelse och ett evigt liv överlämnar vi

 … (namn) … i Guds barmhärtiga händer.

 

FÖRSLAG 1    (Innebär att tre vita blommor lägges på kistan)

Vad som blir sått i förgänglighet, det uppstår i oförgänglighet

Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet

Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft.

FÖRSLAG 2    (Innebär att tre skovlar sand lägges på kistan)

Av jord har du kommit

Jord blir du åter

Jesus Kristus är uppståndelsen och livet

BÖN

Församlingen sätter sig

TEXTLÄSNING

Psalm

AVSKEDSTAGANDE

Här går man fram till kistan

Om man önskar kan man ha en blomma att lägga på kistan.
Vill man säga några ord är det
helt ok, men man behöver inte.

 

Sång

SLUTÖNSKAN

Så må Herren bevara vår utgång och vår ingång från nu och till evig tid.

HERRENS BÖN

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

 

Psalm

  

VÄLSIGNELSEN

Herren välsigne er och bevare er
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn

 

Postludium = Musik

 

Klockringning