Troendedop
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

troendedop

Foto: Martin Reftel och Jessica Reftel Evans

Troendedop eller vuxendop är för den som är gammal nog att själv ta ett beslut om att döpas. Troendedopet kan göras inomhus eller utomhus men normalt sänks hela personen ner under vattenytan. Dopet är ofta en del av en vanlig gudstjänst. Nedan följer en beskrivning av vad dop-delen brukar innehålla. Om du är intresserad av att döpa dig kan du använda kontaktformuläret till höger så tar Maria kontakt med dig.

 

INLEDNING

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Gud vill att alla människor skall bli räddade
och komma till insikt om sanning

Genom sitt ord och sin Ande har Gud kallat dig till sin gemenskap.
Du har vänt om till Gud och bekänt din tro på Herren Jesus.
Genom församlingen har du fått undervisning om den kristna tron.
Vi tackar Gud för att du nu vill döpas till Kristi död och uppståndelse
och förenas med församlingen.

(Möjlighet till vittnesbörd av den som ska döpas)

SKRIFTENS ORD

På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.
1 Petr 3:21-22

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus,
också har blivit döpta in i hans död?
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att
också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus
uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rom 6:3-4

Sång

DOPAKT

Vår Herre Jesus Kristus instiftade själv det heliga dopet.

Han sa:
 ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matt 28:18-20

Vi döper dig nu i tron på den korsfäste och uppståndne Frälsaren.

NN - på Kristi uppdrag
och efter din egen bekännelse döper jag dig,
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Herren välsigne dig och bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen

Nu anförtror vi dig åt Gud och åt hans nåderika ord.

 

Sång

Förbön

Dopbevis