Vigsel
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

vigsel

Vanligtvis formar brudparet och vigselförrättaren en hel gudstjänst runt vigseln men det är också möjligt att ha en vigsel som en del av en vanlig gudstjänst. Nedan ges först ett exempel på det första alternativet och sedan på hur en vigseldel kan se ut i en ordinarie gudstjänst.

 

Vigselgudstjänst

 

Ingångsmusik

 

SÅNG

 

FÖRSAMLINGSSÅNG 

 

INLEDNING

 

BIBELORDÄKTENSKAPETS INGÅENDE
             

(Bruden lämnar över blommorna till någon som håller dem fram till efter Välsignelsen)

Inför Gud och denna församling frågar jag dig YY
Vill du ta  XX till äkta hustru och älska henne i lust och nöd ?

Mannen svarar:   ...

Inför Gud och denna församling frågar jag dig XX
Vill du ta YY till äkta man och älska honom i lust och nöd ?

Kvinnan svarar:  ….

 

ÄKTENSKAPSFÖRKLARING

Låt oss höra er äktenskapsförklaring:

Y jag älskar dig.
Jag vill dela glädje och sorg med dig.
Jag vill vara dig trogen till livets slut
och tar dig nu till äkta hustru

X jag älskar dig.
Jag vill dela glädje och sorg med dig.
Jag vill vara dig trogen till livets slut
och tar dig nu till äkta man

(Alternativt egenskriven äktenskapsförklaring)

 

RINGVÄXLING

(Vigselförrättaren får ringen/ringarna)

Gud, vi ber dig för NN och NN och deras liv tillsammans:
Låt denna ring alltid påminna dem om deras förbund med varandra. 

Mannen: Till ett tecken på vårt förbund ger jag dig denna ring

Kvinnan: Till ett tecken på vårt förbund mottar jag denna ring

 

(Om båda ger och mottager ring upprepas denna akt)

ÄKTENSKAPETS STADFÄSTANDE

Ni har nu inför Gud och denna församling ingått äktenskap.
Därför stadfäster jag som Jesu Kristi tjänare ert äktenskapsförbund
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
Ni är nu äkta makar, man och hustru. Gud välsigne er nu och alltid.

FÖRBÖN

(Brudparet böjer knä)

 

HERRENS BÖN

 

VÄLSIGNELSEN

(Efter välsignelsen återfår bruden brudbuketten)

 

VIGSELTAL

 

SÅNG

 

FÖRSAMLINGSSÅNG 

 

Utgångsmusik

 


 

Vigseldel i ordinarie gudstjänst

 

INLEDNING

 

BIBELORDÄKTENSKAPETS INGÅENDE
             

(Bruden lämnar över blommorna till någon som håller dem fram till efter Välsignelsen)

Inför Gud och denna församling frågar jag dig YY
Vill du ta  XX till äkta hustru och älska henne i lust och nöd ?

Mannen svarar:   ...

Inför Gud och denna församling frågar jag dig XX
Vill du ta YY till äkta man och älska honom i lust och nöd ?

Kvinnan svarar:  ….

 

ÄKTENSKAPSFÖRKLARING

Låt oss höra er äktenskapsförklaring:

Y jag älskar dig.
Jag vill dela glädje och sorg med dig.
Jag vill vara dig trogen till livets slut
och tar dig nu till äkta hustru

X jag älskar dig.
Jag vill dela glädje och sorg med dig.
Jag vill vara dig trogen till livets slut
och tar dig nu till äkta man

(Alternativt egenskriven äktenskapsförklaring)

 

RINGVÄXLING

(Vigselförrättaren får ringen/ringarna)

Gud, vi ber dig för NN och NN och deras liv tillsammans:
Låt denna ring alltid påminna dem om deras förbund med varandra. 

Mannen: Till ett tecken på vårt förbund ger jag dig denna ring

Kvinnan: Till ett tecken på vårt förbund mottar jag denna ring

 

(Om båda ger och mottager ring upprepas denna akt)

ÄKTENSKAPETS STADFÄSTANDE

Ni har nu inför Gud och denna församling ingått äktenskap.
Därför stadfäster jag som Jesu Kristi tjänare ert äktenskapsförbund
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
Ni är nu äkta makar, man och hustru. Gud välsigne er nu och alltid.

FÖRBÖN

(Brudparet böjer knä)

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

 

Ord på vägen

 

VÄLSIGNELSEN

(Efter välsignelsen återfår bruden brudbuketten)

 

Sång