Jämför
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Andra Moseboken kapitel 1

Första bibelversionen
Andra bibelversionen
Bok
Kapitel
1
Detta är namnen på Israels söner, de som kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sitt hus:
1
Och dessa äro namnen på Israels söner, som kommo till Egypten; med Jakob kommo de, var och en med sitt hus:
2
Ruben, Simeon, Levi, Juda,
2
Ruben, Simeon, Levi och Juda,
3
Isaskar, Sebulon, Benjamin,
3
Isaskar, Sebulon och Benjamin,
4
Dan, Naftali, Gad och Aser.
4
Dan och Naftali, Gad och Aser.
5
De som härstammade från Jakob var sammanlagt sjuttio personer. Josef var redan i Egypten.
5
Tillsammans utgjorde de som hade utgått från Jakobs länd sjuttio personer; men Josef var redan förut i Egypten.
6
Sedan dog han och alla hans bröder, hela det släktet.
6
Och Josef dog och alla hans bröder och hela det släktet.
7
Men Israels barn var fruktsamma och växte till. De förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.
7
Men Israels barn voro fruktsamma och växte till och förökade sig och blevo övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.
8
Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef.
8
Då uppstod en ny konung över Egypten, en som icke visste av Josef.
9
Han sade till sitt folk: "Se, Israels barns folk har blivit alltför stort och mäktigt för oss.
9
Och denne sade till sitt folk: »Se, Israels barns folk är oss för stort och mäktigt.
10
Vi skall därför gå klokt till väga med dem. Annars kanske de förökar sig ännu mer, och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet."
10
Välan, låt oss då gå klokt till väga med dem; eljest kunde de ännu mer föröka sig; och om ett krig komme på, kunde de förena sig med våra fiender och begynna krig mot oss och sedan draga bort ur landet.»
11
Man satte därför arbetsfogdar över dem och plågade dem med slavarbete. De byggde förrådsstäderna Pitom och Raamses åt farao.
11
Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med trälarbeten. Och de måste bygga åt Farao förrådsstäder, Pitom och Raamses.
12
Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för Israels barn.
12
Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, och dess mer utbredde de sig, så att man begynte gruva sig för Israels barn.
13
Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar.
13
Därför pålade egyptierna Israels barn ytterligare tvångsarbeten
14
De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten, ja, med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra.
14
och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken korteligen, med tvångsarbeten av alla slag, som de läto dem utföra
15
Kungen i Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna, en av dem hette Sifra och den andra Pua,
15
Och konungen i Egypten talade till de hebreiska kvinnor -- den ena hette Sifra, den andra Pua -- som hjälpte barnaföderskorna,
16
och han sade: "Se efter vad de hebreiska kvinnorna föder, när ni förlöser dem: Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva."
16
han sade: »När I förlösen de hebreiska kvinnorna, så sen efter, då de föda: om det är ett gossebarn, så döden det; är det ett flickebarn, så må det leva.»
17
Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva.
17
Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke såsom konungen i Egypten hade sagt till dem, utan läto barnen leva.
18
Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: "Varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva?"
18
Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: »Varför gören I så och låten barnen leva?»
19
Barnmorskorna svarade farao: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött."
19
Hjälpkvinnorna svarade Farao: »De hebreiska kvinnorna äro icke såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan kommer till dem, hava de fött.»
20
Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt.
20
Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade sig och blev mycket talrikt.
21
Eftersom barnmorskorna fruktade Gud, välsignade han deras hus.
21
Eftersom hjälpkvinnorna fruktade Gud, lät han deras hus förkovras.