Alla möten inställda

Hemsidan

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz.
Temat kommer från Johannesevangeliet 15:1-17:

”Bli kvar i min kärlek”


På grund av Coronapandemin har vi ingen gemensam böneplats utan var och en ber där man är.
 
17/1 Kallad av Gud
Vi är i Guds kärlek och gör oss redo att sändas till världen. 
Bed för din Gudsrelation. Bed för familj och släkt
 
18/1 Att mogna invärtes. 
Vi ber för våra medmänniskor, vänner, arbetskamrater och grannar.
 
19/1 Att forma en enda kropp. 
Vi ber om vördnad och respekt för alla människors lika värde. Mot våld och extremism. Bed för riksdag och regering och myndigheter.
 
20/1 Att be tillsammans.
Vi ber för våra församlingar. För vår bygd. För ledare och tjänstemän.
 
21/1 Att låta sig förvandlas av ordet.
Vi ber om förnyad kärlek till Guds ord.
 
22/1 Att välkomna andra.
Vi ber att evangeliet ska nå ut till människor i Vilhelmina, Sverige och världen.
 
23/1 Att växa i enhet.
Vi ber att enheten mellan Kristna ska växa och sprida sig till vår omvärld.
 
24/1 Försoning med hela skapelsen.
Vi ber om rättvisa, om fred och för klimatet.
 
Självklart kan du bedja om annat som du känner dig manad till.
 
Mer information om ekumeniska böneveckan med bl.a. bibelord och psalmer finns på hemsidan för  Sveriges kristna råd och internationellt på World Council of Churches.
 
 

 

Bibeltexten - Johannesevangeliet 15:1-17

Jesus är den sanna vinstocken

15 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11  Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

12  Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13  Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14  Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

 

Vårt liv är i honom [Andrew Wommack, Andakt 23 oktober 2020]

Johannes 15:4 ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig."

Detta är en djup sanning, det är nyckeln till att bära frukt, men det är så lätt att glömma. Eftersom frukten bärs på grenen är det lätt att tillskriva grenen med frukten, när det är vinstocken som drog livet från jorden och kanaliserade det genom grenen.

Eftersom vi är den gren genom vilken Guds liv flyter, tror vi ibland att det är vår egen helighet som producerar frukten. I det ögonblick vi tänker så håller vi oss inte längre fast vid (litar på; klamrar oss fast vid) vinstocken och vi kommer att bli fruktlösa om vi fortsätter med detta tankesätt.

Detta är faktiskt en stor lättnad om den troende förstår detta och tillämpar det ordentligt. Det lägger allt ansvar på Jesus. Vårt enda ansvar är att svara på hans förmåga. På samma sätt som du aldrig har sett en gren arbeta för att frambringa frukt, så allt vi behöver göra är att arbeta för att komma in i hans vila (förtroende och beroende) och helt lita på Jesus som vår källa (Hebr 4:11). Om vi ​​förblir i Honom kommer frukten att komma naturligt.

Det är vår tro på vad Jesus gjorde för oss som räddade oss, och vår tro måste fortsätta att vara i Kristus, inte på oss själva, för att upprätthålla frälsning. Vår helighet, rättfärdighet och försvar är gåvor som vi får i våra andar genom Jesus.

Precis som en rots liv finns i jorden eller en gren i vinstocken eller en fisk i havet, så finns den troendes verkliga liv i föreningen med Kristus.


------------------------

Tills du är född på nytt kommer Gud, som alltid är närvarande, inte att vara med dig (det egna valet; Gud tvingar sej inte på dej). Du måste födas på nytt för att njuta av en kontinuerlig seger.
Be bönen nedan i tro:

Herre Jesus, kom in i mitt liv. Jag accepterar dig som min Herre och personlig frälsare. Jag tror i mitt hjärta Du dog och steg upp från de döda för att rädda mig. Tack Herre för att du räddade mig, i Jesu namn Amen.

Om du bad frälsningsbönen och vill tala med någon, skicka dina vittnesbörd och din bönförfrågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så blir du slussad till rätt person.

VÄLKOMMEN

 

 

Gudstjänster

Vanligtvis firar vi gudstjänst kl 11:00 på söndag.
Andra tider kan förekomma men titta i kalendern här eller i Vilhelmina Aktuellt.

Bön

  • Ena tisdagen kl. 18.30, sång och bön tillsammans med de andra frikyrkorna.

  • Den andra tisdagen kl. 18.30 samlas församlingen till bön.

  • Torsdag kl 12 Ekumenisk bön