#118 Bönesöndagen

I söndagens text från Lukas 18:e kapitel läser vid om en änka som hade ett angeläget ärende hos en domare. Emellertid var han inte så välvilligt inställd till henne och hennes begäran. Till slut fick hon dock sin vilja igenom och han gav henne rätt.

Den sista veckan i Jesu liv var mycket viktig. Jag skulle vilja säga att den var viktig inte enbart för lärjungarna utan även för honom själv. Jesus älskade sina lärjungar och det kostade på att lämna dem, så mycket älskade han dem. Han både ville och behövde lämna outplånliga spår hos dem, för att förbereda dem för deras kommande gärning med att predika evangelium snart nog i hela världen. Den sista veckan upptar stor del av Johannesevangeliet och i synnerhet den sista kvällen.

Han tog upp flera viktiga, ja för oss livsviktiga ämnen. Guds Ord, Bönen, Den Helige Ande, Tjänande i kärlek och dessutom skulle han komma tillbaka. Dessa viktiga sanningar väver han samman. Han tar upp bön flera gånger, eftersom den är så viktig. Han älskade dem och ville att där han är skulle de också vara och ändå skulle han lämna dem. Allt detta tog han upp vid sin sista kvällsmåltid. En avskedsmåltid som också var en festmåltid som han hade sett fram emot. Han skulle lämna oss men han ville ha fortsatt kontakt med oss. Tankarna svindlar som ofta när vi konfronteras med andliga sanningar.

Be, sa han, så att er glädje blir fullkomlig, be så att Fadern blir ärad.

Vi uppmanas till bön. Det är Herren som vill att vi ska be. Han vill höra vår röst och vill att vi ska dela med oss av våra tankar till honom.
I den kristna tron är det inte människan som sträcker sig mot det okända i bön i hopp om att få kontakt med högre makt. Nej, den Allsmäktige utger sig själv sig till oss för att vi ska få gemenskap med honom. ” för att den som tror på honom . . .ska ha evigt liv


Dagens berättelse handlar om en stackars änka som kommer inför en negativt inställd domare som hon till slut får sin rätt hos honom genom sitt ideliga tjat. Berättelsen säger oss att om Gud vore ogin som denne domare så skulle vi ändå komma till honom i desperation med vår ideliga begäran, men eftersom Gud inte alls är sådan, hur mycket hellre skulle vi inte komma till honom med vår bön. Våra odds är så mycket bättre - ja ” han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka

God helg

Änkan och domaren

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande."✱

6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem✱. 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?"

#114 Andra söndagen i påsktiden - Påskens vittnen

Johannes evangeliet 21:1-14.

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De sade: »Vi följer med dig.« De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: »Mina barn, har ni ingen fisk?« De svarade nej, och han sade: »Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.« De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: »Hämta några av fiskarna som ni just fick.«Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade till lärjungarna: »Kom och ät.« Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Det jag verkligen fastnade för där Gud har lett mig är meningen ”Och fast det var så många gick nätet inte sönder.”. Det var Jesus som sa åt lärjungarna att kasta näten och den fångst de fick var otroligt stor. Den var så stor att det låter som att egentligen skulle näten ha gått sönder men nu gjorde dem inte det. Fast det var så många fiskar gick inget sönder. Det griper tag i mig när jag läser det hela. Jag tänker mig att om jag skulle ha varit med och dragit upp näten tillsammans med lärjungarna så skulle jag nog stått förvånad och inte kunnat förklara det hela.


Dessa nät och all fisk i dem handlar om att många får plats på samma utrymme.
Varför? Jo för att Gud har omsorg om det hela.

Jag tänker direkt på oss människor. Vi alla rör oss i något sammanhang där vi är många och där, ialla fall från mitt perspektiv, alla någon gång tycker att den eller den personen är jobbig och vi kan fundera på ’men varför är den med?’. Ibland önskar vi att just den personen ska vara borta idag så att det blir lättare och bättre.
Berättelsen säger något annat, alla får plats och inget går sönder hur mycket vi än trängs och tycker att den ena är jobbigare än den andra. Alla får plats.
Det bästa med det hela är att det är inte lärjungen Petrus, lärjungen Tomas eller ens jag som får näten att hålla så att alla får plats. Nej det är Jesus som gör att alla kan vara med och det är Jesus som ser till att det fungerar.


Jag tänker mig att lärjungarna som varit med om saker när de varit med Jesus har flera berättelser att berätta och att denna om när näten håller för otroligt mycket fisk blir ytterligare en berättelse att berätta för människor. Det är ännu ett sätt att vittna om Jesus vem han var och vad han kan göra för människor. Vilken omsorg han hade för dem.

Vi bär också berättelser där vi kan få vittna om vem Jesus är hur han är den som får människor i all sin olikhet att kunna vara på samma plats. En sådan plats är kyrkan eller församlingen, där vi kommer olika men alla samlas för att vi alla vill leva ett liv med Jesus som Herre. Det är han som gör det möjligt att vi kan samlas som församling. Precis som att lärjungarna bär ut vittnesbördet om Jesus så är det också vårt uppdrag att bära ut vittnesbördet om Jesus. För det är Jesus som får det att hålla ihop, aldrig vi, utan Jesus.


Moa Nilsson Forsén

#115 3-e söndagen i påsktiden 2021 - Den gode Herden

Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Bibelsammanhanget slutar med att vi får vända oss till honom som är vår Herde. Det är Petrus som skriver så i sitt första brev 1 Petr 2:22-25


Bara för att Jesus Kristus är den gode Herden betyder det inte, att det är ett bekymmersfritt liv han leder oss in i. När man läser Davids 23:e psalm om att ”Herren är min Herde, mig ska inget fattas” eller när man läser Jesu ord om att han är ”den gode Herden”, ja då kan man måla upp en idyllisk falsk bild framför sig som har likhet med att glida fram bekymmerslöst. Varken Jesu eller Davids liv var särskilt bekymmerslösa och heller inte någon annans liv, som har velat ta Jesu ord på allvar. Så har det alltid varit och är fortfarande.

”Den gode Herden” — tankarna går lätt till forna tiders söndagsskola. Man sjöng: - Jesu lilla lamm jag är, på sin axel han mig bär . . .över berg och ner i dalar, hem, till himlens ljusa salar..  och sedan kommer kanske berättelsen om hur herden lämnar de nittionio i säkerhet och ger sig ut för att leta rätt på lammet som är bortsprunget.
Sådan är han — Jesus.

Sången ger trygghet, och man känner sig buren, men låt oss gå vidare med ordet herde, som dyker upp i fler sammanhang i vår Bibel.

Herren säger uttryckligen att det finns andra herdar, som likt vargar vill förföra och bedra människan. Jesus varnar för dem. Därför är behovet av goda herdar stort. När vi läser om Jesus som den ”gode Herden” går det som en viskning från Herren själv ”som jag är skall du vara i denna världen”, goda herdar som vill vara andra till tjänst och inte själv i första hand tjäna på andra. När Jesus stod i begrepp att lämna denna världen hade han ett personligt samtal med Petrus vid sjöstranden där han tre gånger ger honom uppdraget att vara herde. Vid denna sjö hade han varit fiskare, och vid denna sjö formades hans kallelse att från och med nu gå vidare. Han sa inte till honom att om han verkligen älskade Herren, ja då ska han läsa Tio Guds bud och syndabekännelsen dagligen. Dessutom ska han ge en riklig kollekt. Nej, att Jesus älskar är att älska dem som ligger så varmt om hans hjärta. ”Petrus älskar du mig så . . . . . var herde för mina får och mina lamm.” Underförstått - för att de ska växa. Petrus har haft många efterföljare genom tiderna, och många har upplevt samma kallelse att bli en herde för Guds folk på samma sätt. För Herren är ledarskapet så förknippat med tjänandet och kärleken. Han som var höjd över allt klander, helt syndfri, han gav sina lärjungar en lektion i tjänande när han tvättade deras fötter. Tänk, Gud i mänsklig gestalt tvättar svettiga fötter på lärjungar, och ger dem både i ord och handling en lektion i ledarskap och tjänande.

Ledare eller herdar, behövs på olika nivåer både i kyrka och samhälle. Somliga ”vill ha en ledare, medan andra vill ”va” en ledare”. Det behöver inte vara motsats. Den som används av Herren i ledande ställning känner bäst själv sin egen begränsning och behöver hålla sig tätt invid den ”gode” herden och få hans ledning och skydd. Det kan sannerligen vara tufft, precis som fortsättningen på barnsången ovan deklarerar; ”över berg och ner i dalar”. Ja så kan det kännas för en församlingsherde som är en nyckelperson, för att andra ska växa och leva ut i sin personlighet. Paulus skrev till sin unge vän Timoteus att ”Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete”. Det finns därför alla skäl att be för dem som önskar att vara i detta viktiga arbete och leda Guds församling. Vi tackar Herren för våra ledare i samfund och kyrka. Vi tackar och ber för dem som står i sådan tjänst i kyrkorna i Vilhelmina. Vi ber också för dem som brottas med kallelsen att gå in i herdens tjänst. De behöver våra böner.

 
God Helg

#113:3 PÅSKDAGEN - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

BIBELTEXTER
Mark. 16:1-14
2 Mos. 15:1-11
1 Kor. 15:12-21
Ps 118:15-24

DET ÄR EN GLÄDJEDAG - EN HOPPETS DAG - IDAG

 

Vi borde börja med att sjunga lovsångskören


Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja.

Jesus lever, Jesus lever,
Jesus lever, Jesus lever.


Jesus kommer, Jesus kommer,
Jesus kommer, Jesus kommer.

 

Det är det allt handlar om idag. Vi får på nytt påminna oss om den största seger som någon någonsin vunnit - JESUS. Konungars konung och Herrarnas Herre.


JESUS som besegrat döden och uppstått på tredje dagen. Och som lever och verkar i oss idag genom sin Helige Ande.


KAN VI GLÄDJAS IDAG?
Vi lever i en tid som är svår för alla p.g.a. det virus som drabbat hela vår värld. Ett lömskt virus som vi benämner Corona och som förorsakar sjukdom, lidande, död, oro, förtvivlan, ångest. I spåret har många p.g.a. restriktioner av olika slag drabbats av arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och kanske värst – ensamhet. Den existentiella ångesten plågar många, både unga och äldre.


Informationsflödet har varit och är enormt. Radio, TV och tidningar är fulla med rekommendationer, råd och experttips från högsta nivå av samhällets olika instanser både inom och utanför landets gränser.

Att som vanlig människa tolka all denna Information är många gånger mycket svårt då den upplevs motsägelsefull för att inte säga förvirrande. Vem ska jag lyssna på? Vem och Vad kan jag lita på? Vad ska jag rätta mig efter.

Raderna i Luk. 21:25 känns på något sätt väldigt aktuella.


Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska ängslan komma över folken, och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån.


Det är så tryggt att få påminna sig


Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets Ord, och vi tro och förstå att du är Guds Helige. Johannes 6:68-69.


GLÄDJAS - FRÖJDAS -
SJÄLVKLART en dag som denna


NU ÄR VI FRAMME VID DAGENS TEXT.


Mark 16:1-14
I dagens text får vi följa med de tre kvinnorna Maria från Magdala, Salome och Maria, Jakobs mor som på första vardagen i veckan (söndag) går till graven för att smörja Jesu kropp med välluktande oljor. Jesus har blivit korsfäst och begraven och de vill visa sin vördnad och respekt med denna handling.


På vägen dit samtalar de om vem som ska kunna ta bort den tunga stenen så de ska kunna ta sig in i graven.


När de är framme får de upptäcka att stenen är bortrullad och att graven är tom. En ängel som står inne i graven upplyser dem om att Jesus från Nasaret som avrättats på ett kors inte längre finns där.
Han har uppstått.

Han har blivit levande igen.

Ängeln ger dem i uppdrag att: Att gå och säga till hans efterföljare, och särskilt Petrus, att Jesus har uppstått och ska gå före dem till Galileen. Där ska de få se honom precis som han sa till dem innan han dog.


Då lämnar kvinnorna graven och springer därifrån, darrande i hela kroppen. De år så chockade att de först inte vågar berätta vad de varit med om.

VISST KÄNNER VI IGEN OSS?
Kvinnors ofta praktiska omsorg. Oro för den tunga stenen. Förskräckelse. Vart är Jesus? Vem/Vad är nu detta? Om ängeln. Springer förskräckta därifrån. Vågar inte berätta vad som hänt dem. Ingen skulle ju ändå tro dem.


Efteråt berättar de helt kort allt de fått befallning om för Petrus och de andra som var med honom. De ville ju självklart lyda sitt uppdrag.


Sedan visade han sig för två av sina efterföljare som var på väg från Jerusalem ut på landsbygden, sina elva närmaste och ytterligare ett större antal.


Många trodde dock inte på det till en början.

MEN DET VAR SANT ATT KRISTUS VAR OCH ÄR UPPSTÅNDEN.

 

NU ÄR MIN FRÅGA.
ÄR KRISTUS UPPSTÅNDEN FÖR DIG OCH FÖR MIG IDAG?


OM JA
KAN VI VERKLIGEN INSTÄMMA MED ATT DETTA ÄR EN GLÄDJENS DAG - EN HOPPETS DAG
VI VET TILL VEM VI SKA GÅ MED ALL VÅR ORO OCH VÅRA FRÅGOR
VI HAR GUDS LEVANDE ORD - BIBELN - SOM ÄR SANN FRÅN PÄRM TILL PÄRM. ALLT SKA GÅ I FULLBORDAN.
ALLT STÅR FAST.
Se Upp. 22:18-21


VI HAR EN MÄSTARE SOM LEVER IDAG. HANS NAMN ÄR JESUS


Hans hälsning till mig och till dig idag

1. JAG ÄR det eviga livet.
2. JAG HAR nycklarna till döden och dödsriket.
3. Min FRID ger jag Dig. FRUKTA INTE står ca 365 ggr i Bibeln. Lika många som årets dagar. Och ALLA situationer.
4. Jag sänder dig att GÅ UT med det glada budskapet. Ja, inte alla andra UTAN just DU och JAG. VÅGA ta ett steg i tro. VÅGA LITA PÅ att din skapare vet vilket uppdrag som är lämpligt för just dig.
5. TA EMOT Hjälparen Den Helige Ande


LYSSNA - DET ÄR DAGS NU

Missionsbefallningen ljuder nu som aldrig förr.
Matt. 28:18-20.


VILL VI STÄLLA OSS TILL FÖRFOGANDE?
VARA JESU SÄNDEBUD.
SVARET HAR VI SJÄLVA.

AVSLUTNINGSSÅNG
Min Jesus lever därför vill jag leva.


Frid och glädje i Kristus
/ Gerd-Marie Karlsson


MIN JESUS LEVER
Gud sänt sin Son, hans namn är Jesus
Han kom till oss med en kärlek ren.
Han gav sitt liv för att ge oss frälsning.
Hans tomma grav den visar att han lever än.
Min Jesus lever, därför vill jag leva.
Min Jesus lever, därför är jag trygg.
Jag säkert vet att han mig leder.
Mitt liv är värt att leva för han älskar mig!
Och snart en dag när jag är framme.
Jag skall få se min Frälsare.